Štrk riečný praný

Frakcia 0-4 cena 15,50 Eur/t

Frakcia 4-8, 8-16 cena 12,- Eur/t