Okrasny kameň

Okrasny kameň

Rôzna velkosť, váha, farba.